ADS

Địa chỉ bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu, Bến Tre

Địa chỉ bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu, Bến Tre {tocify} $title = {Xem nhanh}

Thông tin liên hệ bệnh viên Nguyễn Đình Chiểu

Địa chỉ: 109 Đoàn Hoàng Minh, Phường 5, Thành Phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre, Việt Nam

Hotline: 0275 3817 555

Email: [email protected]

Website: www.bvndc.vn

Hướng dẫn đường đi