ADS

Địa chỉ bệnh viên Minh Đức - Bến Tre

Địa chỉ bệnh viên Minh Đức - Bến Tre {tocify} $title = {Xem nhanh}

Thông tin liên hệ Bệnh viên đa khoa Minh Đức

Địa chỉ: 333D, Đoàn Hoàng Minh, Phường 6, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre.

Email: [email protected]

Điện thoại: 1900 2110

Hướng dẫn đường đi