ADS

Địa chỉ bệnh viên y học cổ truyền tỉnh Bến Tre

Địa chỉ bệnh viên y học cổ truyền tỉnh Bến Tre {tocify} $title = {Xem nhanh}

Thông tin liên hệ Bệnh viên y học cổ truyền Bến Tre

Địa chỉ: 44 Đoàn Hoàng Minh, Phường 6, Bến Tre, Việt Nam

Điện thoại: 02753810238

Hướng dẫn đường đi