ADS

Cửa hàng Viettel Mỏ Cày Bắc ở đâu?

Cập nhật danh sách cửa hàng Viettel Mỏ Cày Bắc mới nhất. Giúp khách hàng có thể tìm được cửa hàng Viettel gần nhất ở huyện Mỏ Cày Bắc tỉnh Bến Tre một cách nhanh chóng.

Cửa hàng Viettel Mỏ Cày Bắc ở đâu? {tocify} $title = {Xem nhanh}

Cửa hàng Viettel Telecom

  • CHTT Mỏ Cày Bắc BTE
  • Địa chỉ: Thửa đất số 1389, tờ bản đồ số 3, Ấp Phước Khánh, xã Phước Mỹ Trung, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre
  • Điện thoại: 02756288199 - Tổng đài: 0866191900
  • Giờ làm việc: 08h00 - 17h30

Bưu cục Viettel Post Mỏ Cày Bắc

  • Địa chỉ: Ấp Thanh Hòa xã Thành An, Mỏ Cày Bắc, Bến Tre
  • Điện thoại: 02756279666
  • Giờ làm việc: 08h00 - 17h30