ADS

Chợ Bà Mụ mới ở đâu? Địa chỉ chợ Lạc Hồng Bến Tre?

{tocify} $title = {Xem nhanh}

Chợ Bà Mụ nằm trên đường Phan Đình Phùng - Phường 4 và đường Nguyễn Huệ - phường An Hội và phường Phú Khương TP Bến Tre.

Có tổng diện tích 469,7m2, tổng số quầy để bố trí tiểu thương 133 quầy, số quầy thực tế đang kinh doanh 133 quầy và 3 tiểu thương kinh doanh ăn uống buổi chiều.

chợ bà mụ cũ

Địa chỉ chợ Bà Mụ mới ở đâu?

Từ ngày 7-2-2023, chợ Cầu Bà Mụ chính thức được di dời vào Chợ Lạc Hồng trong khu dân cư đô thị Phú Khương. Chợ Bà Mụ Mới được gọi là Chợ Lạc Hồng cách địa chỉ cũ chỉ 500m theo đường Nguyễn Huệ, về hướng đại lộ Đông Tây.

Chợ Lạc Hồng trong khu dân cư đô thị Phú Khương được xây dựng 2 khối nhà lồng và có tổng số 184 quầy với tổng diện tích 1.275m2.

Chợ lạc hồng - chợ bà mụ mới

Hướng dẫn đường đi đến chợ Lạc Hồng (Bà Mụ mới)

Chợ Bà Mụ Mới (Chợ Lạc Hồng) nằm trong khu đô thị Phú Khương, TP Bến Tre. Cách chợ cũ khoản 500 mét theo hướng đi trên đường Nguyễn Huệ. Chi tiết địa chỉ của chợ Bà Mụ Cũ bạn xem bảng đồ dưới đây:

Chợ Bà Mụ Mới ở đâu ?

Từ ngày 7-2-2023, chợ Bà Mụ trên đường Nguyễn Huệ được dời vào phố chợ Phú Khương cách chợ cũ 500 mét.

Chợ Lạc Hồng TP Bến Tre ở đâu ?

Chợ Lạc Hồng hay là Chợ Cầu Bà Mụ cũ nằm trong khu đô thị Phú Khương, TP Bến Tre trên đường Nguyễn Huệ. Nó cách địa chỉ chợ Bà Mụ cũ khoản 500 mét trên đường Nguyễn Huệ hướng về ngã 4 Tú Điền.