ADS

Địa chỉ UBND huyện Giồng Trôm tỉnh Bến Tre

Địa chỉ UBND huyện Giồng Trôm tỉnh Bến Tre {tocify} $title = {Xem nhanh}

Địa chỉ Ủy Ban Nhân Dân huyện Giồng Trôm

Địa chỉ : Thị trấn Giồng Trôm

Điện thoại : 075.3861039

Fax : 075.3861439​

Hướng dẫn đường đi