ADS

Địa chỉ UBND huyện Bình Đại tỉnh Bến Tre

Địa chỉ UBND huyện Bình Đại tỉnh Bến Tre {tocify} $title = {Xem nhanh}

Địa chỉ Ủy Ban Nhân Dân huyện Bình Đại

Địa chỉ: KP2 - Thị trấn Bình Đại

Điện thoại : 075.3851963

Fax : 075.3851639

Hướng dẫn đường đi