ADS

Bảng Giá Cây Trồng Tỉnh Bến Tre - BTO

Bảng Giá Cây Trồng Tỉnh Bến Tre - BTO

Quyết định 30/2020/QĐ-UBND – Bến Tre

 • Mô tả: Bến Tre QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định bồi thường cây trồng khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre     UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;…
 • Đánh giá: 3.58 ⭐
 • Nguồn: https://vbpl.vn/bentre/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=143620

Quyết định 31/2015/QĐ-UBND Bảng giá các loại cây trồng để …

 • Mô tả: Quyết định 31/2015/QĐ-UBND Bảng giá các loại cây trồng để bồi thường khi nhà nước thu hồi đất Bến Tre Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản… Thuộc tính Nội dung Tiếng Anh Văn bản…
 • Đánh giá: 2.75 ⭐
 • Nguồn: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Quyet-dinh-31-2015-QD-UBND-Bang-gia-cac-loai-cay-trong-de-boi-thuong-khi-nha-nuoc-thu-hoi-dat-Ben-Tre-295836.aspx

Quyết định 23/2021/QĐ-UBND sửa đổi Bảng giá đất tỉnh Bến …

 • Mô tả: Quyết định 23/2021/QĐ-UBND sửa đổi Bảng giá đất tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020 2024 …loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu… Sơ đồ WebSite    Giới thiệu   Hướng dẫn sử dụng    Rss    Homepage     Widget Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản… Đăng nhập Quên mật khẩu?   Đăng ký mới Đăng…
 • Đánh giá: 1.78 ⭐
 • Nguồn: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Quyet-dinh-23-2021-QD-UBND-sua-doi-Bang-gia-dat-tinh-Ben-Tre-giai-doan-2020-2024-484797.aspx

Quyết định 47/2019/QĐ-UBND bảng giá tỉnh Bến Tre giai …

 • Mô tả: Quyết định 47/2019/QĐ-UBND bảng giá tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020 – 2024BAN HÀNH QUY ĐỊNH BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE GIAI ĐOẠN 2020 – 2024Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Chính phủ…
 • Đánh giá: 4.02 ⭐
 • Nguồn: https://luatvietnam.vn/dat-dai/quyet-dinh-47-2019-qd-ubnd-bang-gia-tinh-ben-tre-giai-doan-2020-2024-180488-d2.html

Bồi thường cây trồng khi thu hồi đất – Báo Đồng Khởi Online

 • Mô tả: Bồi thường cây trồng khi thu hồi đất Kinh tế > Đầu tư BDK – UBND tỉnh vừa có Quyết định số 30/2020/QĐ-UBND ban hành quy định bồi thường cây trồng khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh. Theo đó, quy định có nói rõ về mật độ, phương pháp xác định để tính bồi thường thiệt…
 • Đánh giá: 2.29 ⭐
 • Nguồn: https://baodongkhoi.vn/boi-thuong-cay-trong-khi-thu-hoi-dat-11082020-a76652.html

Quyết định 31/2015/QĐ-UBND ban hành Bảng giá các loại …

 • Mô tả: Quyết định 31/2015/QĐ-UBND ban hành Bảng giá các loại cây trồng để bồi thường khi nhà nước thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI…
 • Đánh giá: 2.73 ⭐
 • Nguồn: https://lawnet.vn/vb/quyet-dinh-31-2015-qd-ubnd-bang-gia-cay-trong-boi-thuong-khi-nha-nuoc-thu-hoi-dat-ben-tre-4839c.html