ADS

Địa chỉ UBND thành phố Bến Tre

Địa chỉ UBND thành phố Bến Tre {tocify} $title = {Xem nhanh}

Địa chỉ UBND thành phố Bến Tre

Địa chỉ: Số 7A, Đại lộ Đồng Khởi, Phường 4, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Điện thoại: 0275 2823 064 - 02753.827.114

Fax: 02753.554.529

Email: [email protected]

Hướng dẫn tìm đường đến Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Bến Tre