ADS

Địa chỉ UBND tỉnh Bến Tre

Địa chỉ UBND tỉnh Bến Tre {tocify} $title = {Xem nhanh}

Địa chỉ Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Bến Tre

Địa chỉ: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường An Hội, thành phố Bến Tre

Điện thoại: (0275)3827529

Fax: 02753.554.529

Email: [email protected]

Hướng dẫn đường đi